Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

1) Důležité dokumenty

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

Roční plán pro školní rok 2023/2024

Roční plán ŠD pro školní rok 2023/2024

Školní vzdělávací program - verze 5

Školní vzdělávací program - verze 6

Školní vzdělávací program pro školní družinu a školní klub

Provozní rozpočet školy - 2023

 

2) Řády školy

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

 

3) Žádosti, omluvenky

Omluvenka žáka

Žádost o pokračování v docházce

Přílohy k žádosti o odklad školní docházky

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění z vyučování - rekreace

Žádost o uvolnění z předmětu - zdravotní důvody

Žádost o vzdělávání podle individuálního plánu

 

4) Přihlášky, souhlasy

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Souhlas se zveřejněním fotografií

Informace o zpracování osobních údajů

 Informační povinnost správce osobních údajů

 

5) Archiv dokumentů

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

 

Roční plán pro školní rok 2022/2023

Roční plán pro školní rok 2021/2022

Roční plán pro školní rok 2019/2020

Roční plán pro školní rok 2018/2019

Roční plán pro školní rok 2017/2018

Roční plán pro školní rok 2016/2017

Roční plán pro školní rok 2015/2016

 

Provozní rozpočet školy - 2022

Provozní rozpočet školy - 2021 

Provozní rozpočet školy - 2020

Provozní rozpočet školy - 2019 

Provozní rozpočet školy - 2018 

Provozní rozpočet školy - 2017

 

Školní vzdělávací program - verze 3

 Školní vzdělávací program - verze 4

 

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.