Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany tomu, kdo oznámení učinil. Tímto vnitřním oznamovacím systémem splňuje 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko povinnost jeho aktivace.

Oznamovací systém je určen fyzickým osobám, které pro 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost definovanou v § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů.

Tyto fyzické osoby mohou jeho prostřednictvím podávat oznámení o protiprávním jednání porušujícím právní předpis z oblastí uvedených ve Směrnici „Ochrana oznamovatelů“.

K přijímání a šetření oznámení je určena Příslušná osoba, která přijímá oznámení následujícími způsoby:

  • písemně elektronicky
  • telefonicky
  • osobně po domluvě s příslušnou osobou
  • písemně v zalepené obálce na adrese:

               Vnitřní oznamovací systém - oznámení, k rukám Příslušné osoby
               2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko
               J.A.Komenského 1023
               399 01 Milevsko

              Příslušnou osobou je Ing. Helena Pištěková

Formulář pro podání oznámení

Pro oznamování podezření může oznamovatel využít i externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.