Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

                            

     

     

Informace pro rodiče žáků navštěvující školní družinu

Vychovatelky školní družiny zajišťují výchovnou činnost od 6:15 hodin do začátku vyučování a odpoledne do 16:30 hodin. Do rozvrhu školní družiny jsou zařazeny činnosti odpočinkové, relaxační, sportovní a dále činnosti zájmové, tj. výtvarné, pracovní a přírodovědné.

Režim dne školní družiny:

 6:15  –  7:45  hod.               ranní odpočinková činnost

11:35 – 13:00 hod.               osobní hygiena, oběd

13:00 – 14:00 hod.               relaxační a zájmové činnosti

14:00 – 14:30 hod.               osobní hygiena, svačina

14:30 – 16:30 hod.               odpočinkové činnosti, příprava na vyučování, zájmové kroužky

 Úhrada za docházku do družiny je stanovena na 100Kč/měsíc a provádí se bezhotovostně. Prosíme, dodržujte pokyny vychovatelek.

  S přicházejícím jarem můžeme se školní družinou, stejně jako na podzim, vyrazit na dětská hřiště v okolí Milevska. Nejvíc se nám líbí na Hůrkách, kde můžeme svoji dovednost upevnit v různých prolézačkách a v blízkém lesoparku hrát spoustu her. 

  

Kroužek malého čtenáře, který probíhá při školní družině každé pondělí, je v plném proudu. Chodíme do městské knihovny v Domě kultury a kromě půjčování a čtení knížek plníme různé úkoly a vyplňujeme kvízy. Za správné odpovědi sbíráme body a těšíme se na odměny.

Děti z Klubu malého čtenáře

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Klub malého čtenáře v knihovně

Na základě nabídky pana Marka Schlixbiera, majitele milevského papírnictví POPROKAN, vyzdobit výlohu obrázky a výrobky dětí z naší družiny, jsme začali během května s chutí pracovat. Témata byla dvě : Prázdniny a Máme rádi zvířata. Za výsledné a vybrané práce, které si můžete osobně prohlédnout ve výloze obchodu u náměstí naproti kostelu, byli žáci 1. C, 2.A, 2.B a 3.B  majitelem odměněni výtvarnými potřebami. Děkujeme...

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Výstavka prací školní družiny

Ve školní družině, v rámci zájmového kroužku Praktická dívka, děvčata navštěvují školní kuchyňku, kde vaří nebo pečou jednoduché a chutné pokrmy nebo v učebně vyrábí různé dekorační předměty.

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Praktická dívka

V kroužku Mladý konstruktér při školní družině se děti pod vedením Jana Smrtkové zdokonalují ve zručnosti a představivosti. Jejich posledními výtvory jsou roboti a postavičky vytvořené z papírových krabic.  

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Mladý konstruktér 

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.