Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

1) Žákovská knihovna

Knižní fond - 2798 svazků

Výpůjční doba: úterý 7:35 - 7:50   

  čtvrtek 12:00 - 12:20            

Správce knihovny: Mgr. Hana Jeřábková

Seznam fondu: Žákovská knihovna

 

2) Učitelská knihovna

Knižní fond - 443 svazků

Výpůjční doba: dle potřeby pracovníků školy

Správce knihovny: Mgr. Hana Jeřábková

Seznam fondu: Učitelská knihovna

  

3) Čtenářská dílna

Seznam fondu: Čtenářská dílna

 

   

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.