Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

(Spolek rodičů a přátel školy při 2. ZŠ Milevsko, z.s., IČO 073 62 480)

Příspěvek ve výši 300,- Kč zašlete do 30. října 2023 ► na účet č.: 2901493833/2010 ► variabilní symbol: variabilní symbol vašeho dítěte (zjistí třídní učitel přes kancelář školy)

► K čemu spolek slouží?

Jeho hlavním cílem je prosazovat oprávněné zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců. Pomáhá škole dobrovolnou činností svých členů, materiálními a finančními prostředky

při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.

 

Aktuální složení Rady SRPŠ - viz seznam zástupců rodičů jednotlivých tříd

Od 1. září 2022 je příspěvek do fondu SRPŠ za jednotlivého žáka 300,- Kč. Tato částka se bude vybírat i ve školním roce 2023/2024.

Tok financí na účtu SPRŠ za šk. rok 2022/2023:

- Příchozí platby

· 300,- Kč/žák

· 11.858,- Kč za sběr papíru

 

- Odchozí platby

· 1. třídy – pomůcky (12.981,- Kč)

· 4. třídy - doprava na dopravní hřiště v Táboře (7.439,- Kč)

· 9. třídy - focení slavnostního předání vysvědčení (5.090,- Kč)

· doprava na sportovní soutěže (6.663,- Kč)

· nákup cukrovinek na Mikuláše a Čarodějnice (2.584 + 2.800 = 5.384,- Kč)

· vyplacení odměn nejlepším třídám ve sběru papíru (4.500,- Kč)

 

Ve školním roce 2023/2024 se plánují financovat tyto akce:

- 1. třídy - pracovní sešity a pomůcky,

- 4. třídy - doprava na dopravní hřiště v Táboře,

- 5. třídy - doprava do planetária v ČB,

- 7. třídy – příspěvek na zimní lyžařský výcvik

- 8. třídy – doprava na Burzu škol do Tábora nebo do Písku

- 9. třídy - focení slavnostního předání vysvědčení,

- odměny za reprezentaci školy (předmětové soutěže, sportovní akce, divadelní představení atd.); doprava na sportovní soutěže, na olympiády (předmětové soutěže),

- ostatní akce před proplacením schválí výbor.

 

Sběr papíru za rok 2022 vydělal 11.858 – 4.500 = 7.358,- Kč

 

Nejvíce starého papíru nashromáždily třídy:

1. místo: 2. B (tř. uč. Mgr. Hanka Prášková) - odměna 2.000,-

2. místo: 3. B (tř. uč. Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková) - odměna 1.500,-

3. místo: 1. B (tř. uč. Mgr. Radmila Dostálová) - odměna 1.000,-

 

!!! Novinkou pro tento školní rok bude sběr nejen PAPÍRU, ale i sešlapaných PET LAHVÍ a PET VÍČEK!!! Stále bude probíhat soutěž mezi třídami.

 

První výběr starého PAPÍRU, PET LAHVÍ a PET VÍČEK bude probíhat na 2. ZŠ v pondělí 2. října 2023.

Třída

Jméno

1.A

Jaciková Veronika

1.B

Hrubcová Martina

2.A

Štveráková Michaela

2.B

Bočanová Jana

3.A

Říhová Petra

3.B

Kozáková Veronika

4.A

Němcová Tereza

4.B

Kadlecová Pavla

5.A

Hoferková Alena

5.B

Jaciková Veronika

6.A

Koutníková Petra

6.B

Mrkáčková Petra

7.A

Jelínková Iveta

7.B

Prášek Václav

8.A

Šafránková Kateřina

8.B

Hřebejková Veronika

9.A

Kotápišová Jitka

9.B

Stejskalová Alena

9.C

Zuzáková Oldřiška

předseda

Hrubcová Martina

 

 

JMÉNO

předseda  Martina Hrubcová
1.A  Michaela Štveráková
1.B  Jana Bočanová
2.A  Petra Říhová
2.B  Veronika Kozáková
3.A  Tereza Němcová
3.B  Pavla Kadlecová
4.A  Petr Bočan
4.B  Veronika Jaciková
5.A Daniela Nováková
5.B Petra Mrkáčková
6.A Iveta Jelínková
6.B Václav Prášek
7.A Kateřina Šafránková
7.B Veronika Hřebejková
8.A Jitka Kotápišová
8.B Alena Stejskalová
8.C Oldřiška Zuzáková
9.A Petra Radostová
9.B Miluše Záhorová

 

Copyright © 2023 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.