Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Do školské rady byli od 1. července 2021 jmenováni a zvoleni

za zřizovatele:

Mgr. Petr Barda, Milevsko

PhDr. Jiří Kálal, Milevsko

Bc. Anna Randová, Milevsko

  

za zákonné zástupce žáků:

Tereza Němcová, Milevsko (předsedkyně rady)

Veronika Hřebejková, Milevsko

Marek Vála, Milevsko

 

 za pedagogické pracovníky:

Mgr. Ivana Hrychová, Milevsko

Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková, Milevsko

Mgr. Petra Říhová, Milevsko

Copyright © 2023 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.