Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Školní klub Badatel, projekt, který probíhá v rámci výzvy vyhlášené MŠMT - Šablony II, pokračuje i ve 2. pololetí. Jelikož poslední dny jsou poměrně nepříznivé na procházky po lese, rozhodli jsme se pro aktuální téma a povídali jsme si o větru, o tom jak vzniká, co dokáže a jaké druhy větru můžeme rozlišit. Vyrobili jsme si papírový větrník, který jsme venku ihned vyzkoušeli. Žáci pozorovali určité znaky, které vypovídají o síle větru a zaznamenávali je do pracovního listu. Podle znaků, které pozorovali, odhadovali rychlost větru pomocí Beaufortovy stupnice. Všem se práce dařila.

                                                                                                                                                           Mgr. M. Kortanová

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Kroužek Badatel pokračuje i ve 2. pololetí

Copyright © 2023 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.