Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Šablony II, které vyhlásilo MŠMT, využila naplno i naše škola. Tento projekt umožnil učitelům realizovat spolupráci ve výuce. Tandemové vyučování je toho zářným příkladem.

        Co je tandemová výuka? Zjednodušeně řečeno, ve vyučovací hodině jsou dva učitelé. Přítomnost druhého pedagoga ve výuce výrazně zvyšuje možnosti individualizace výuky s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků.

       Tandem si užívají děti v 1.B. Paní učitelka H. Prášková a D. Kotrbová využívají této spolupráce v českém jazyce.

  

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - jedna třída, dva učitelé 

 

Copyright © 2023 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.