Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA J.A.KOMENSKÉHO MILEVSKO

       J.A.KOMENSKÉHO 1023,  okres Písek

 

Ve výuce klademe důraz na hlavní předměty a na výuku pomocí moderních pomůcek. Zvyšujeme stále počet interaktivních tabulí, projekčních prvků a dalších moderních technologií.

Ve škole pracuje zkušený stabilizovaný pedagogický sbor, dbáme na co nejvyšší aprobovanost učitelů při výuce.

S cílem co nejefektivnější výuky se nám daří naplňovat třídy optimálním počtem žáků.

Škola má největší tělocvičny v regionu.

Jako jediná škola v regionu máme dvě učebny informatiky, samostatné odborné učebny chemie, fyziky, hudební výchovy, technické výchovy, výtvarné výchovy. Tyto učebny slouží pouze pro odbornou výuku.

Škola má velký areál školy s běžeckou dráhou s umělým povrchem, doskočištěm, venkovní učebnou a herními prvky pro družinu.

Přímo v areálu má škola jako jediná v regionu základní uměleckou školu, která poskytuje pro žáky další vzdělávání v hudebních a výtvarných oborech. Žáci mohou do výuky docházet z družiny, nebo přímo po vyučování.

Jedinečnost školy je rovněž v tom, že přímo sousedí se zimním a atletickým stadionem. Tyto stadiony využíváme v hodinách tělocviku. Žáci zde po vyučování rozvíjejí dále svůj talent v mnoha kroužcích a sportovních oddílech.

Škola má dvě nově rekonstruované oddělené jídelny s moderním kuchyňským zařízením. Jako málokterá škola zajišťuje dietní stravování. V příštím roce bude dokončena rekonstrukce školní kuchyně.

Jako jediná škola v regionu pořádá nejen lyžařský kurz v 7. třídách, ale i týdenní zimní pobyt v přírodě pro žáky 5.tříd.

Škola vstupuje do různých dotačních programů s cílem ukázat a předvést žákům co nejvíce v reálném světě – např. 3denní EVVO pobyt Vyšebrodsko, Třeboňsko

Ve škole probíhá největší počet mimoškolních aktivit v regionu – doučování, kroužky.

Žákům 1.-4. ročníku nabízíme docházku do družiny bez jakýchkoliv kritérií. Máme nejdelší provozní dobu v regionu od 6.30 do 16.30 hod. V družině probíhají kroužky Malý čtenář, Jóga, Sportovní a Praktická dívka. Školní družina je zázemím i pro základní uměleckou školu, kroužky a činnosti dětí ve sportovních oddílech v sousedních areálech.

Ve škole byla zřízena čtenářská dílna s novým fondem knih, pokračuje se doplňování školní žákovské knihovny.

Pořádáme značné množství kulturních a sportovních akcí, které zasahují do celého regiónu. Při vystoupeních dramatického kroužku, pěveckého sboru a při sportovních soutěžích se může zapojit každý žák a prokázat tak své schopnosti a talent.

 

Součásti školy:

Běžecká dráha a doskočiště

     

Čtenářská dílna

   

Herna školní družiny

    

Co připravujeme: 

Rozsáhlou modernizaci odborných učeben pomocí dotace

Dokončení modernizace školní kuchyně

Zateplení spojovacích chodeb

Rekonstrukci venkovní učebny

Doplnění dalších herních prvků v areálu školy

Propagační skládačka  - ke stažení

 

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.