Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

V úterý 3. 10. pořádala naše škola ve spolupráci s Handball clubem Milevsko turnaj v miniházené pro okolní školy. Ve sportovní hale se tak sešlo deset týmů z 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, ZŠ Petrovic, ZŠ Sepekova, ZŠ Chyšek, ZŠ Bernartic a naše škola nasadila hned tři družstva děvčátek z prvních až třetích ročníků. Celé dopoledne se děti učily hrát tento kontaktní sport, a protože byly všechny moc šikovné, odnesly si drobné odměny s diplomem za 1. místo. Každá zúčastněná škola dostala jako dárek i házenkářský míč, aby měli žáci s čím trénovat o hodinách tělesné výchovy.

Naši školu reprezentovaly:

1. A – Jungová, Urychová, Romaniuk, Furman

1. B – Svěráková, Hallová, Máchová, Onofruk, Andělová, Fuková, Hanková, Hluší, Kutišová, Fleglová

2. A – Štveráková

2. B – Šiková, Hroníková, Radostová

3. A – Honzíková

3. B – Šimáková, Vildtová, Špalová

 

S organizací turnaje pomáhaly:

5. B – Vildtová, Slámová

6. B – Němečková, Vošahlíková

7. A – Kliková, Zvonařová

7. B – Matějková

8. B – Němečková

9. B – Koňáková, Stejskalová

9. C – Dostálová

 

Všem děvčátkům děkujeme za stoprocentní sportovní nasazení.

 

                                                                                                                                                          Lucie Kosobudová Štemberková

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie – Školní turnaj v miniházené  

 

Copyright © 2023 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.