Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

V pondělí 16.5. nás navštívila Mgr. Jaroslava Haluzová, DiS, mj. porodní asistentka a zdravotní sestra. Pro třídy 5.A a 5.B si připravila prezentaci na téma dospívání chlapců a dívek. Žákům předala nejen odborné znalosti, které využijí v hodinách přírodovědy, ale také praktické informace týkající se fyzických i psychických změn v období puberty.

Mgr. Anna Zelenková

      

Copyright © 2024 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.