Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Ve dnech 5. – 7. 9. 2022 vyjela 8. A, 9. B a několik žáků z 8. C na environmentální pobyt do Třeboně. Díky spolupráci s CEGV Cassiopeia měly děti zajištěný na celý pobyt vzdělávací program. Jeden den byly v centru zájmu stromy, které rostou na třeboňských hrázích (u Opatovického rybníka a v Branském doubí). Další den se žáci ocitli téměř na poušti, když navštívili písečný přesyp u Vlkova. Dále mohli vyzkoušet vody přilehlé Veselské pískovny, u které zjišťovali pomocí jednoduchých pokusů, jak voda mění povrch. Díky vyřešení kvízu si i odnesli malou odměnu. Také se proměnili v lovce, když chytali hmyz žijící na louce a živočichy obývající tůně a rybníky. Všechny chycené jedince opět nezraněné vrátili na svobodu V Třeboni žáci také navštívili záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Stanice se stará o zraněné živočichy v souvislosti s lidskou činností. Zde si mohli vyzkoušet i krmení některých „chovanců“, kteří se po vyléčení už bohužel nemohou vrátit do volné přírody. Celý EVVO pobyt se mohl uskutečnit díky podpoře Jihočeského kraje, který program dotoval 69%. Všem 45 školákům se pobyt velmi líbil i přesto, že během „výletů“ za poznáním téměř prošoupali tenisky! Děkujeme Jihočeskému kraji i Cassiopie za možnost užít si třídenní pobyt na krásném místě.

Ing. Helena Pištěková, Mgr. Petra Říhová

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie – TŘÍDENNÍ POBYT NA TŘEBOŇSKU

Copyright © 2022 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.