Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil dotač­ní pro­gram pro pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.

Více informací naleznete ZDE.

Žádost rodiče

Žádost o podporu naleznete ZDE.

Vyplněnou žádost, prosím, odevzdejte v kanceláři školy nebo v kanceláři školní kuchyně.

Copyright © 2023 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.