Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Předposlední den školního roku vyrazili žáci ze 4. A do Milevského muzea. Protože ve 2. pololetí probírali dějiny českých zemí, věděli i některé odpovědi na otázky paní průvodkyně Kratochvílové - tímto jí děkujeme za poutavý výklad a spuštění chodu věžních hodin. Viděli jsme předměty z pravěké doby kamenné, bronzové i železné, nejstarší portrét Jiřího z Milevska, vzácné gotické kalichy a dokonce stará vysvědčení. Zahráli jsme si na archeology a vyslechli zajímavý příběh siamských dvojčat - sester Blažkových. Dívkám se líbila část nazvaná Světnice naší babičky a loutky. Chlapce zase zajímaly staré zbraně z bitev a přímo je nadchlo 2. patro, kde právě probíhá výstava starých modelů a plakátů automobilů Škoda - nejraději by si nějaké to autíčko koupili, ale výstava nebyla prodejní, a tak jsme se při odchodu zastavili alespoň pro suvenýry a cestou zpět do školy na zmrzlinu a ledovou tříšť. 

                                                                                                                                                   Mgr. I. Hronková

 Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie – 4.A v Milevském muzeu

Copyright © 2022 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.