Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Ve čtvrtek 16. června připravila naše škola pod patronací paní učitelky Hany Práškové a ve spolupráci s mysliveckými spolky pro žáky 5. ročníků zábavné a naučné dopoledne s mysliveckou tématikou.

V prostorech nádvoří milevského kláštera byly pro žáky připraveny interaktivní přednášky členek mysliveckého sdružení, které poutavou formou a s využitím mnoha připravených exponátů, vycpaných zvířat, jejich paroží, rohů a kůží, seznámily žáky se zvířenou, kterou lze v našich lesích najít. Na přinesených větvičkách jsme si zopakovali jednotlivé stromy, které můžeme v našich lesích najít.

Vše odstartovalo troubení na dvě lesnice. Dozvěděli jsme se v čem se liší od lesního rohu a jak u nich vzniká ten myslivci tak oblíbený a charakteristický tón.

Přišla řada i na takové pojmy, jako je honitba, naučili jsme se pojmenovávat jelena podle nalezených shozů. Už víme, v čem je rozdíl mezi parožím a rohy. Uvědomili jsme si provázanost a důležitost zastoupení jednotlivých druhů zvířat a nutnost jejich ochrany, jakož i zároveň jejich regulace, aby nedošlo k přemnožení.

Na závěr jsme si nabyté znalosti ověřili formou testu. Dopoledne uteklo jako voda, která se nám však pomalu začala snášet z nebe na hlavy a tak jsme nejbližší cestou zamířili zpět do školy na výborný oběd, který nás čekal jako obvykle ve školní jídelně.

                                                                                                                               Mgr. Václav Michalec

                  

 Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie – Lesní pedagogika 5. tříd

Copyright © 2022 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.