Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

 Žáci druhého stupně naší školy se zúčastnili celosvětové výtvarné soutěže „Vícejazyčnost je bohatství“. Šlo o to, propojit a jakoukoliv technikou ztvárnit symboly svého nebo oblíbeného národa. Jedním z úspěšných výtvarníků byl Jan Kosobud ze 7. B, který si ocenění za vynikající účast v kategorii jednotlivců převzal v Evropském Domě v Praze. Pro svůj obrázek si vybral symboly a klenoty Česka.

 Naší škole byla předána i další cena, a to za příkladnou spolupráci dětí. Za to patří dík paní učitelce Lence Čížek Maškové, která děti do soutěže přihlásila a správně je motivovala.

                                                                                                                                                           Ing. Helena Pištěková

              

 

Copyright © 2023 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.