Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona.

Opatření k zápisu do ZŠ z MŠMT 

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje  ředitel  2. základní školy J. A. Komenského 1023, Milevsko, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) v termínu od 1. dubna 2020  do 17. dubna 2020.

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce

 

      

Zápis do 1. ročníku bude probíhat ve dnech

1. 4. 2020 – 17. 4. 2020

 

Dokumenty nutné k zápisu do 1. ročníku:

  1. Žádost o přijetí dcery/syna k základnímu vzdělávání (1. třída)                                             
  2. Kopie Rodného listu dítěte
  • Veškeré dokumenty jsou vyvěšeny na webových stránkách školy v sekci  Zápis  –  Informace k zápisu 
  • Dokumenty k zápisu musí být doručeny do školy ve dnech 1. 4. – 17. 4. 2020.

 Možnosti doručení:

1) datovou schránkou – 2yrmv7i s uznávaným elektronickým podpisem

2) e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3) e-mailem – dokument žádosti vytisknout, vlastnoručně podepsat a pak jej naskenovat  a společně s kopií rodného listu odeslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (nelze poslat prostý email)

 4) poštou na adresu 2. základní škola J. A. Komenského 1023, 399 01 Milevsko

 5) Osobním doručením pracovníkovi konajícímu službu ve škole v pracovní dny od 8:00 – 12:00 hodin                                            

 Odklad školní docházky:

  • Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad školní docházky, budou mailem informovat školu o této skutečnosti. Je nutné uvést, kdy proběhne vyšetření v PPP.
  • Žádost o odklad, potvrzení pediatra a pedagogicko-psychologické poradny doručí do školy
  • Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 !!!! Pokud máte již veškeré dokumenty k odkladu vyplněné a potvrzené, je možné je do školy doručit výše uvedenými způsoby !!!

Veškeré informace na dokumentech musí být vyplněny ČITELNĚ!

 

Zákonní zástupci budou o přijetí / odkladu žáka informováni mailem.

Formuláře jsou ke stažení níže nebo jsou k dispozici v kanceláři školy.

Při rozdělování žáků do prvních tříd jsme stanovili kritéria. Důvodem je neúměrný tlak rodičů a zasahování do pravomoci školy.

Z důvodu vyrovnanosti tříd rozdělujeme žáky podle těchto kritérií:

· kritérium pohlaví – dívky, chlapci – rovnoměrné rozdělení do tříd

· kritérium odklady – rovnoměrné rozdělení žáků po odkladech

· kritérium bydliště – žáci dojíždějící. Snažíme se, aby žáci ze stejné obce byli spolu pro případ dojíždění

· informace z pedagogicko-psychologické poradny – z průběhu vyšetření školní zralosti – rovnoměrné rozdělení do tříd žáků s IVP, asistenty atd.

· přání rodičů – přijímáme přání rodičů, negarantujeme jim, že toto přání bude splněno vzhledem k předcházejícím kritériím a informacím

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.