Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Upozorňujeme rodiče, že v úterý 30.4. bude hodina zaměřena na tělesnou výchovu, soutěže a hry. Je proto nutné, aby děti s sebou měly sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.

Děujeme.

   Od pondělí 11.3. se můžete přihlašovat do rezervačního formuláře. Rezervaci provedete snadno telefonem (382 521 375), nebo na e-mail školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Děkujeme.

Vyučující

Mgr. Hana Prášková

382 521 375

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Bc. Hana Hynoušová

382 521 375

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termín

pátek 5. 4. 2019

14 - 18 hodin

sobota 6. 4. 2019

  9 - 11 hodin

 Věk dítěte

6 let k 31. 8. 2019

děti narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013

 

 

 

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

5 let k 31. 8. 2019

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný

zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 

 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019 zákonný zástupce doloží

 

 

VYJÁDŘENÍ - Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

 

 

 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020 zákonný zástupce doloží

 

 

VYJÁDŘENÍ - Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného

(dětského) lékaře dítěte

 

         

 Organizace zápisu

a)

K zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou výše uvedených dnech a časech.

b)

Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (cizinci pas) a svůj občanský průkaz.

c)

Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.

d)

Zápis je rozdělen na část formální a část motivační.

e)

Při formální části zápisu budou vyplněny potřebné tiskopisy.

f)

Motivační část zápisu vedou vyučující 1. stupně ZŠ.

 Formální část zápisu

 

Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné

školní docházky.

a) 

Vyplní Zápisní list dítěte.

b)

Předloží svůj průkaz totožnosti.

c)

Předloží rodný list dítěte.

 

e)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své

 

oprávnění dítě zastupovat.

f)

Pokud je dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části

 

zápisu.

 

 

 

 

g)

Všechny vyplněné dokumenty zákonný zástupce odevzdá

v kanceláři školy, kde bude vyhotoveno Rozhodnutí o přijetí dítěte

 

k základnímu vzdělávání.

 Motivační část zápisu

 

Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit

a)

motivační části zápisu.

 

 

 

Hravou formou na námořnické téma jsou děti motivovány

b) 

ke školní práci a je orientačně zjišťována školní zralost dítěte.

c)

Škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje dítěte.

 Odklad povinné školní docházky

 

Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte

a)

k plnění povinné školní docházky.

 

 

 

 

 

b)

Zákonný zástupce dítěte vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky.

 

 

Zákonný zástupce doloží v den zápisu 2 doporučující posouzení:

 

 

 

-školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

   

 

c)

-odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

 

 

 

Pokud zákonný zástupce doporučení nepředloží při zápisu dítěte, je

d)

povinen doklady dodat do 30. 4. 2019, respekt. 31. 5. 2019.

 

 

 

 

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný

e)

zástupce je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte.

 

 Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?

Vážení rodiče, touto otázkou se vůbec netrapte! Vaše dítě je systematicky připravováno na vstup do školy ve Vaší mateřské škole. Pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak byste si přáli, mějte na paměti, že do 1. září je ještě spousta času.

 Moje první školička

Co je Moje první školička? Především moře zábavy!!!

Prohlédneme si celou školu, proběhneme se po tělocvičně a po hřišti. Zkusíme si sedět ve školních lavicích. Poslechneme si krátkou pohádku, několik básniček a zazpíváme si písničky. Budeme kreslit na interaktivní tabuli a zahrajeme si např. pexeso. Budeme si hrát a vyrábět.

Už se k nám těšíte? My na vás opravdu hodně. Tak v květnu přijďte. Přesné termíny budou včas vyvěšeny na našem webu a také na plakátcích ve škole a ve školkách.

 

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu!

 

  

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.