Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

1) Důležité dokumenty

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Roční plán pro školní rok 2019/2020

Školní vzdělávací program - verze 3

Školní vzdělávací program - verze 4

Školní vzdělávací program - verze 5

Provozní rozpočet školy - 2019 

   

2) Řády školy

Školní řád 2015

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školního klubu

Vnitřní řád školní jídelny

 

3) Žádosti, omluvenky

Omluvenka žáka

Žádost o pokračování v docházce

Přílohy k žádosti o odklad školní docházky

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění z vyučování - rekreace

Žádost o uvolnění z předmětu - zdravotní důvody

Žádost o vzdělávání podle individuálního plánu

 

4) Přihlášky, souhlasy

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Souhlas se zveřejněním fotografií

Informace o zpracování osobních údajů

 

Informační povinnost správce osobních údajů

 

5) Archiv dokumentů

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

 

Roční plán pro školní rok 2018/2019

Roční plán pro školní rok 2017/2018

Roční plán pro školní rok 2016/2017

Roční plán pro školní rok 2015/2016

 

Provozní rozpočet školy - 2018 

Provozní rozpočet školy - 2017

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.