Dne 2. 6. 2022 jsme navštívili Hornické muzeum v Příbrami.  Jako první se žáci podívali do podzemí dolu Drkolnov, kde se seznámili s historií těžby rud na Březových Horách, prohlédli si technickou památku, obrovské vodní kolo o průměru 12,4 m, které bylo nedílnou součástí vodohospodářských děl souvisejících s provozem dolů. Součástí prohlídky byla i jízda tzv. úpadnicí dlouhou 51 m ( úpadnice je šikmá štola, kde je nainstalované hladké dřevo, po kterém se na filcových podložkách klouže jako na skluzavce ).

Další část exkurze směřovala do Strojovny Ševčinského dolu, kde jsme si prohlédli expozici s názvem „Mezinárodní význam březohorského rudního revíru a život na Březových Horách v 19. století“. Dále jsme absolvovali jízdu důlním vláčkem, který jede částečně po povrchu a dále projíždí Ševčínskou dopravní štolou. Poté prohlídka směřovala do strojovny dolu Anna, kde jsme si mohli prohlédnout težní parní stroj. Nakonec jsme sjeli výtahem po skupinkách do podzemí, kde jsme procházeli historickým vodním dílem tzv. Wasserlaufem, které vzniklo postupně od 16 do 19. století jako součást vodního systému určeného k pohonu důlních a úpravenských zařízení.

V neposlední míře bychom rádi poděkovali Jihočeské hospodářské komoře, která nám, jak po finanční, tak po organizační stránce tuto akci zprostředkovala a zajistila.

                                                                                                                                      Mgr. Jan Hrubec, Mgr. Michal Anděl

                    

 Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie – 7.B v Hornickém muzeu v Příbrami