Dne 6. května vyrazili žáci 6. tříd na výlet do Třeboně. Město Třeboň přivítalo žáky slunečným počasím, které vydrželo celý den. Den začali na třeboňském zámku, po prohlídce se občerstvili na náměstí, odkud procházkou došli k hrobce Schwarzenbergů, kterou si prohlédli nejen zvenčí, ale také zevnitř. Domů se vraceli příjemně unavení a spokojení.

Mgr. H. Jeřábková a Mgr. D. Rozhoňová