S účinností od 20. 5. 2022 platí nový Školní řád a Vnitřní řád školní družiny. Nové dokumenty naleznete níže nebo v kategorii Dokumenty školy.

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny