V období školního vyučování se opravy a údržba provádí velice nesnadno. Nejenže provozní zaměstnanci mají plné ruce práce se samotným provozem, ale ještě jim v práci často brání školní vyučování.

Mimo své běžné povinnosti pánové školníci dokázali rekonstruovat rampu školní kuchyně, opravit havárii topné soustavy a pracovat na rekonstrukci školních hodin.

Na dalších pracích jako je nátěr oplocení celého areálu školy (což je možná 1km), rekonstrukce a nátěr skleníku, dokončení nátěru radiátorů pracovali externí zaměstnanci pánové Kubíček a Krejza.

Za výborně provedenou práci všem zúčastněným děkuji.

V době do konce roku 2018 je ještě naplánováno dokončení rekonstrukce osvětlení v jedné třídě družiny, instalace nového zabezpečovacího zařízení u vstupů do budovy externí firmou, úprava technického zázemí tělocvičny a především výstavba nového chodníku spojujícího areál školy se sousedním dětským hřištěm, které bude využívat školní družina.

Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Údržba školy pokračuje i ve školním roce