Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Ve škole pracuje 26 učitelů (včetně ředitele školy a zástupce), 2 asistentky pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 9 provozních pracovníků a 7 zaměstnanců školní jídelny. 

Zde naleznete jmenný seznam zaměstnanců školy 

Učitelé

JMÉNO

ZAŘAZENÍ

TŘÍDA

ODBORNOST

Mgr. Michal Divíšek ředitel, výchovný poradce - M - Tč
Mgr. Dana Kotrbová zástupce ředitele, třídní učitelka 5.B 1. stupeň
Mgr. Hana Prášková třídní učitelka, koordinátorka EVVO 1.A 1. stupeň
Mgr. Hana Volfová třídní učitelka 1.B 1. stupeň
Mgr. Marie Kortanová třídní učitelka 2.A 1. stupeň
Mgr. Radmila Dostálová třídní učitelka 2.B 1. stupeň
Mgr. Hana Hynoušová třídní učitelka 3.A 1. stupeň
Mgr. Ilona Hronková třídní učitelka 3.B 1. stupeň
Mgr. Jitka Povolná třídní učitelka 3.C 1. stupeň
Mgr. Ivana Šťastná třídní učitel 4.A 1. stupeň, Hv
Mgr. Miroslav Martínek  třídní učitelka 4.B 1. stupeň, Tv
Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková třídní učitelka 5.A 1. stupeň
Mgr. Hana Jeřábková třídní učitelka, metodik prevence 6.A Čj - Nj
Mgr. Dagmar Rozhoňová třídní učitelka 6.B M - F
Mgr. Ivana Hrychová třídní učitelka 7.A Rj - Ov - Aj
Mgr. Alena Krejčová třídní učitelka 7.B M - Tv
Mgr. Eliška Chmelíková třídní učitelka 8.A Čj - D
Ing. Helena Pištěková třídní učitelka 8.B Ch - Nj
Mgr. Ivana Petrová třídní učitelka 9.A Čj - D
Mgr. Jaroslava Procházková třídní učitelka 9.B Aj - Z - Rj
Mgr. Miloš Haluška učitel - Tv
Mgr. Jan Hrubec učitel, ICT koordinátor - F - Tč - Inf
Mgr. Markéta Kotalíková učitelka - Aj
Mgr. Lenka Lešňovská učitelka - Vv
Mgr. Markéta Radostová učitelka - Čj - Ov
Mgr. Petra Říhová učitelka -

 

Vychovatelky

JMÉNO

ZAŘAZENÍ

ODDĚLENÍ

Jitka Kašparová vychovatelka 1. oddělení
Jana Mitísková vychovatelka 2. oddělení
Jana Smrtková vychovatelka 3. oddělení

 

Asistent pedagoga

JMÉNO

ZAŘAZENÍ

TŘÍDA

Eliška Doubravová asistent pedagoga  
Ing. Božena Homolková asistent pedagoga  

 

Správní zaměstnanci

JMÉNO

ZAŘAZENÍ

Monika Pletková hospodářka školy
Pavel Dědourek školník
Miroslav Buzek údržbář
Simona Brožová uklízečka
Radka Klenovcová uklízečka
Jana Korandová uklízečka
Olga Kubátová uklízečka
Marcela Labská uklízečka
Jana Soldátová uklízečka

 

Zaměstnanci školní jídelny

JMÉNO

ZAŘAZENÍ

Marie Soukupová vedoucí školní jídelny
Jana Tabogová vedoucí kuchařka
Ludmila Jakešová kuchařka
Marie Kolářová kuchařka
Ivana Hovorková pomocná kuchařka
Dana Bělohlávková pomocná kuchařka
Jana Soldátová pomocná kuchařka

 

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.