Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

 

Jitka Kašparová 1. oddělení
Jana Mitísková 2. oddělení
Jana Smrtková 3. oddělení
Božena Homolková 4. oddělení

 

     

     

Informace pro rodiče žáků navštěvující školní družinu

Vychovatelky školní družiny zajišťují výchovnou činnost od 6:15 hodin do začátku vyučování a odpoledne do 16:30 hodin. Do rozvrhu školní družiny jsou zařazeny činnosti odpočinkové, relaxační, sportovní a dále činnosti zájmové, tj. výtvarné, pracovní a přírodovědné.

Režim dne školní družiny:

 6:15  –  7:45  hod.               ranní odpočinková činnost

11:35 – 13:00 hod.               osobní hygiena, oběd

13:00 – 14:00 hod.               relaxační a zájmové činnosti

14:00 – 14:30 hod.               osobní hygiena, svačina

14:30 – 16:30 hod.               odpočinkové činnosti, příprava na vyučování, zájmové kroužky

 

Telefonické spojení na školní družinu:    605 921 392

Úhrada za docházku do družiny je stanovena na 80Kč/měsíc a provádí bezhotovostně. Prosíme, dodržujte pokyny vychovatelek.

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.