Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Do školské rady byli od 1. ledna 2018 jmenováni a zvoleni

za zřizovatele:

Mgr. Petr Barda, Milevsko

PhDr. Jiří Kálal, Milevsko

Bc. Anna Randová, Milevsko

  

za zákonné zástupce žáků:

Simona Šimáková, Kučeř

Jana Miklavčičová, Milevsko

Petra Radostová, Milevsko

 

 za pedagogické pracovníky:

Mgr. Ivana Hrychová, Milevsko

Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková, Milevsko

Mgr. Petra Říhová, Milevsko

V souladu s platným volebním řádem vyhlašuji volby do školské rady 2.základní školy J. A. Komenského 1023, Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek.

Zástupci nezletilých žáků budou voleni z řad rodičů a zákonných zástupců. Důvodem voleb je ukončení funkčního období stávající školské rady. Do školské rady se volí 3 zástupci z řad zákonných zástupců žáků.

Více informací o průběhu je přiloženo v následujícím dokumentu.

Oznámení o konání voleb do školské rady

Návrh voleného kandidáta

 Mgr. Michal Divíšek

       ředitel školy

Do školské rady byli od 1. ledna 2015 jmenováni a zvoleni

za zřizovatele:                       

Mgr. Petr Barda, Milevsko
Mgr. Pavel Koutník, Milevsko
Bc. Anna Randová, Milevsko

 

za zákonné zástupce žáků:

Ilona Čápová, Milevsko
Jana Miklavčičová, Milevsko
Petra Radostová, Milevsko

 

za pedagogické pracovníky:

 Mgr. Ivana Hrychová, Milevsko                                                                                                                                                        Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková, Milevsko
 Mgr. Dagmar Rozhoňová, Nosetín

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.