Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Žáci třetích tříd si pátek 13. dubna zpestřili návštěvou knihovny v DK. Paní Eva Hlavín předčítala malým posluchačům úryvky z knihy Petry Braunové Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. V ní se řeší hlavně vztahy mezi nevlastními sourozenci a jejich rodiči, což je čím dál více aktuální téma, takže pokud se netýká dětí přímo, tak jejich kamarádů či spolužáků určitě. A nad tím se právě měli všichni za pomoci čtyř úkolů zamyslet... 

Děkujeme za pěkně strávené dopoledne a již se těšíme na další!

Žáci a paní učitelky 3. B a 3. C

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - 3. B a 3. C v knihovně

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.