Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Do školy přišlo k zápisu v doprovodu svých rodičů celkem 49 dětí. Většina z nich školu už znala, protože ji navštívila během dnů pro předškoláky pořádané jednotlivými školkami. Tentokrát to bylo trochu jiné, velké očekávání. Trochu se projevila i nejistota. Vždyť zápis do první třídy je pro děti a jejich rodiče velká událost.

Po splnění všech úkolů čekalo na děti malé překvapení v podobě dárečků a medaile. Nezbývá, než popřát všem budoucím prvňáčkům pěkně prožité zbylé dny ve školce, krásné prázdniny plné sluníčka a po nich velkou chuť do 1. třídy. Téměř všechny děti se do školy těšily, tak ať se jim u nás líbí!

Škola připravila pro budoucí prvňáčky“ Moji první školičku“ . Informace a přihlášky byly rodičům předány u zápisu. Pod vedením paní učitelek se děti seznámí s prostředím naší školy a budoucími spolužáky.

10 zákonných zástupců žádalo pro své dítě odklad povinné školní docházky.

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Zápis do 1. tříd - 1. den

      Fotogalerie - Zápis do 1. tříd - 2. den

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.