Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

V úterý 20. března se v útulném prostředí loutkového sálu Centra kultury města Písku konalo okresní kolo recitační soutěže. Naši školu jelo reprezentovat 9. žáků. V silné konkurenci naše dvě žákyně získaly Čestné uznání . Oběma děvčatům blahopřejeme a ostatním děkujeme za velmi zdařilé výkony. 

Mgr. I. Hronková

      

 

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.