Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

13. 2. a 8. 3. jsem měla možnost v rámci výzvy 02-16-022 navštívit Základní školu T. G. Masaryka v Písku. Byla jsem hostem ve 4. B, což je sportovní třída se zaměřením na fotbal. Z toho již vyplývá, že 80 % dětí tvoří chlapci. Třídní učitelka Mgr. Jana Hladká si ale nemůže stěžovat. Žáci jsou sice živější, ale aktivní a výborný kolektiv. Moc dobře se zde pracuje a učí. Měla jsem možnost se i do výuky zapojit a samozřejmě jsem toho ráda využila. Z návštěvy jsem si odvezla mnoho nových užitečných nápadů a poznatků a doufám, že i já jsem zase naopak přispěla ke zpestření výuky na tamější škole.

Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.