Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

V následujících dnech vycházející žáci obdrží 2 kusy dokumentu - Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole.
Žáci obdrží přihlášky již s předvyplněnými osobními údaji a s klasifikací za poslední tři pololetí.

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněné přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce. 

Pomůcku k dalšímu doplnění najdete zde

Podrobné vysvětlivky najdete zde: Poznámky k přihláškám

Žádáme rodiče, aby děti, které se hlásí na obory s požadovanou povinnou lékařskou prohlídkou, objednali u svého obvodního lékaře.
Upozorňujeme, že vyplněnou a potvrzenou přihlášku je nutné odevzdat, nebo odeslat na střední školu, učiliště nejpozději do 1.3.2018. 

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.