Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Ve čtvrtek 21.12.2017 si žáci sedmých tříd udělali předvánoční  výlet do Písku. Navštívili zde Prácheňské muzeum, kde byly vystaveny historické i novodobé betlémy z depozitářů. Nejzajímavější byl chlebový betlém, na který se použilo 47 kg chleba v syrovém stavu. Jesličky vyrobené z chlebové kůrky a střídky obsahovaly celkem 558 objektů. 

Mgr. Alena Krejčová

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Prácheňské muzeum v Písku

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.