Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  28. 11. vyrazily děti z naší školy potěšit seniory do Domova s pečovatelskou službou v Milevsku v ulici 5. května. Zde jim nejdříve někteří z nich zarecitovaly krátké básničky. Poté přišla na řadu jóga. Děvčata předvedla sestavu na téma „Procházka do přírody“ a snažila se do cvičení zapojit i obyvatele domova. Závěr představení patřil tanci. Žáci 4. B bravurně předvedli mazurku a vyzvali i některé babičky a dědečky do svých řad. Úsměvy na tvářích měli všichni, jak naše děti, tak i diváci.

Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Domov důchodců

  Ve středu 28.11. 2018 žáci 2. - 5.tříd navštívili pořad Listování, při kterém je herci Věra Hollá a Gustav Hašek skvělým způsobem provedli knihou Ivy Procházkové "Myši patří do nebe". 

Mgr. Hana Prášková  

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Listování

   Pro žáky osmých tříd připravilo centrum odborného poradenství pro dospělé a děti PorCeTa, o. p. s. preventivní program s názvem Právní vědomí mládeže. Prodiskutovali témata z oblasti práva, např. norma, školní řád, občanský zákoník, trestný čin, trestní odpovědnost. V rámci skupinové práce se zamysleli nad příběhem dvou mladých lidí, v kterém hrálo roli obtěžování a vyhrožování. Závěrem své názory zhodnotili a zrekapitulovali, co nového se dozvěděli.

Mgr. H. Jeřábková

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Právní vědomí mládeže

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.