Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  Ve čtvrtek 11.10. se naše škola zúčastnila florbalového turnaje v Milevsku. Do boje jsme vyslali tři družstva složená z chlapců 3. -5. ročníků. Všichni podali úžasné výkony, předvedli kolektivní hru a hlavně si turnaj užili. Obsadili jsme konečné 3., 5. a 6. místo. Všem našim sportovcům děkuji za perfektní hru a super strávené odpoledne. 

                                                                    Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Bronz z florbalového turnaje

  Ve středu 10.10. se žáci 4. B učili tancovat a prohloubili si vzájemné vztahy hlavně mezi chlapci a dívkami. K tomu všemu patřily samozřejmě krásné šaty a účesy a děvčata se v tomto směru opravdu nedala zahanbit. Odvážnější pánové zvolili košili, kravatu i celý smokink. V první hodině si zopakovali základní pravidla slušného chování, učili se správně konverzovat při promenádě a všichni do jednoho zvládli kroky polky. Druhou hodinu přišla na řadu mazurka a modernější tance dnešní generace. Celou třídu musím pochválit za krásné dvě hodiny. Opravdu to bylo fajn. Takže příště nás čeká valčík a cha – cha.

Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Taneční hodiny ve 4.B

  V úterý 9. října jsme se vypravili na exkurzi do záchranné stanice v Makově. Seznámili jsme se s péčí o postižená zvířata, absolvovali naučnou stezku a sesbírali krabici žaludů pro lesní zvěř. Na závěr návštěvy jsme si opekli na ohni špekáčky. Moc jsme si to užili.

Celá exkurze  byla hrazena Městským úřadem Milevsko z fondu odboru životního prostředí, který je určen na podporu environmentální výchovy ve školách.

Žáci 4.A a 5.A.

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Exkurze do Záchranné stanice živočichů v Makově

   Žáci 4.C a 5.B se v pátek 5.10. 2018 zúčastnili akce Den s lesníkem, které pořádalo  Enviromentální centrum  Milevsko. Za krásného dne  děti  plnily na stanovištích aktivity z oblasti myslivosti, lesnictví, ekologie, které nachystali lesní pedagogové LČR s. p.

   Součástí programu bylo sázení národního stromu lípy, ukázka sokolníka, loveckých psů, paroží, trubačů, vyřezávání sochy motorovou pilou z kusu kmene, řezání pokácenych stromů ruční pilou, malování na obličej aj.

    Pro každého malého účastníka  byla připravena drobná odměna. Dopoledne bylo zábavné a přínosné zároveň, přineslo žákům spoustu nových zkušeností a poznatků.

Mgr. D. Kotrbová, Mgr. J. Povolná

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Den s lesníkem

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.