Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  V multifunkční učebně, která je vybavena nejen spoustou stavebnic, ale také výukovými pomůckami, které byly zafinancovány z Výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, si žáci se svými učiteli zpestřují výuku hravou formou, procvičují učivo českého jazyka, matematiky nebo zeměpisu. Žáci třetí třídy si vyzkoušeli práci s hrou DIPO-násobení a dělení a také s matematickými váhami, které jsou vhodné jak na porovnávání, tak i na sčítání a odčítání, ale dokonce i na procvičování malé násobilky. Žáci čtvrté třídy si zase zkusili práci na koberci mapy ČR a žáci druhého stupně práci s mapou Evropy.

Mgr. Marie Kortanová (správce učebny)

        ,

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Škola hrou

  Žáci 6. ročníků minulý týden navštívili pobočku Městské knihovny Milevsko v Domě kultury, kde pro ně byl připravený interaktivní preventivní program Kyberšikana a hustej internet, při kterém jim vše spojené s tímto tématem bylo vysvětleno. Získali návod, jak kyberšikanu rozpoznat a jak se s ní vypořádat. Žákům se návštěva knihovny líbila a odnesli si cenné rady.

Mgr. L. Lešňovská a Mgr. H. Jeřábková

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Hustej internet - kyberšikana

Dne 1.11.2018 od 16.00 se ve školní jídelně koná schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče s prezentací středních škol. Připomínáme, že schůzka je určena nejen pro rodiče žáků 8. a 9. tříd, ale i pro žáky. Pozváni jsou představitelé středních škol píseckého a táborského regionu. V úvodu budou podány základní informace o přijímacím řízení a přijímacích zkouškách, následovat budou prezentace škol. Závěr je vyhrazen dotazům a individuálním konzultacím.

Žákům byly předány Atlasy škol, další informace a přehledy škol naleznete na http://www.atlasskolstvi.cz/

Dne 17. 10. 2018 se žáci 9. tříd zúčastnili Burzy škol v Táboře, burza škol v Písku se koná 12. 11. 2018 v kulturním domě

Na našem webu školy (ZDE) byly zveřejněny nové informace k přijímacímu řízení na SŠ. Další informace naleznete na www.cermat.cz

 

Mgr. Michal Divíšek

  Ve čtvrtek 18.10. 2018 navštívili žáci 2. tříd knihovnu, aby zde soutěžili o nejlepšího čtenáře třídy. Paní knihovnice pro ně měly připravený krásný program. Těšíme se na další návštěvu knihovny.

Mgr. Hana Prášková a Mgr. Hana Volfová
Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Nejlepší čtenář

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.