Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  Žáci 7. tříd se vydali v pátek 17. května do Plzně. Dopoledne strávili v Techmánii, kde zhlédli výukový program o planetě Mars. Odpoledne si užili v plzeňské zoologické a botanické zahradě, měli možnost navštívit i zábavně – vzdělávací výpravu do druhohor – DinoPark. Na výlet jim přispěl MěÚ Milevsko v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žáků ZŠ.

Mgr. H. Jeřábková a Mgr. D. Rozhoňová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie -Výlet 7. tříd

  V pondělí 13.5. se ve školní družině konal interaktivní program o koze domácí. Na školní hřiště přijela z Pardubic chovatelka kozy domácí a poutavým vyprávěním o jejich chovu a výcviku zaujala všechny děti. Sdělila jim spoustu zajímavostí a odpověděla na nespočet otázek. Na závěr si děti mohly kozu pohladit, nakrmit ji i se s ní  projít na vodítku. Pro zájemce byla pripravena k zakoupení  kniha - Kozí kalendář. 

Jitka Kašparová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Školní družina - Interaktivní program o koze domácí

  Žáci třetích tříd se v milevském parku Bažantnice zúčastnili programu Lesní pedagogika. Ověřili si své znalosti z rostlinné i živočišné oblasti – poznávali stromy, zvěř podle srsti, sbírali do košíku jedlé houby, vyrobili si slušivý myslivecký klobouček a v neposlední řadě si také vyzkoušeli svou zručnost při střelbě lukem i ze vzduchovky a při řezání pilou. Pěkné dopoledne jsme zakončili v Latinské škole na výstavě trofejí.

Mgr. Marie Kortanová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Lesní pedagogika

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.