Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Výmalby chodeb a WC, nové osvětlení v družinách, nově opravené podesty, bezpečnostní nátěry schodišť, a výměna zetlelých prvků venkovní učebny jsou již hotové. Pokračují práce na nátěrech radiátorů ve třídách II. stupně a v prostorách šaten. Připraveny na výměnu jsou rovněž prahy vstupních dveří tříd a kabinetů.

Doufáme, že vše bude postupovat podle plánu a škola přivítá žáky i učitele v novém školním roce řádně připravena.

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Polovina prázdnin je pryč a práce ve škole pokračují

1. Rekonstrukce osvětlení družin

2. Částečná výměna el. vypínačů a zásuvek v hlavní budově

3. Zednické a dokončovací práce na rekonstrukci osvětlení školní kuchyně

4. Práce na rekonstrukci ekologické venkovní učebny

5. Nátěry radiátorů - prostory šaten, třídy II. stupně, kuchyně

6. Nátěr nových vrat na pozemek školy

7. Nátěr oplocení pozemku školy

8. Obnova bezpečnostních nátěrů na rampách a schodištích

9. Výmalba všech WC a opravy výmalby chodeb a tříd

10. Dokončení výměny prahů v celé budově

11. Oprava podesty v pavilonech I. stupně

12. Opravy nábytku ve třídách a další drobné opravy (žaluzie, tabule, podlahy)

13. Oprava interaktivní tabule ve 4.třídě a projektoru na II.stupni

14. Úklid celého areálu a příprava na nový školní rok

 

 Většinu prací budou provádět provozní zaměstnanci školy. Práci na rekonstrukci el. osvětlení, výmalby chodeb a tříd budou provádět externí firmy.

Z prováděných prací budeme na www stránkách přinášet krátké reportáže.

Přeji všem žákům, pedagogům a zaměstnancům školy krásně prožité prázdniny. Doufám, že se všichni setkáme v novém školním roce plni sil a chuti do další práce v pondělí 3. září 2018. Děkuji za podporu zřizovateli školy Městu Milevsku, Radě školy, SRPDŠ i všem rodičům a těším se na další spolupráci ve školním roce 2018/2019.

 

Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.