Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  Blíží se Vánoce a s nimi i hodování u vánočního stolu. Možná právě proto nás v pondělí 17.12. a v úterý 18.12. navštívila paní ze Zdravé pětky, aby nám připomněla zásady zdravé stravy a správného životního stylu. Povídali jsme si o složení potravy i o prospěšnosti jednotlivých složek stravy. Připomněli jsme si nevhodnost přejídání, sladkých limonád, smažených pochutin, ale také dlouhého vysedávání u PC a televize. Ve druhé části výuky jsme měli za úkol vytvořit obchod se zdravou stravou. To nás velmi bavilo. Překvapením pro nás bylo, že do zdravého obchodu patří např. i kvalitní čokoláda.

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Zdravá pětka ve 3. a 4. třídách

  Stalo se již tradicí, že se v období adventu koná na 2. základní škole J. A. Komenského v Milevsku vánoční jarmark. Ani letošní rok nebyl výjimkou. A tak se 13. prosince 2018 otevřely dveře budovy a na všechny příchozí dýchla vánoční atmosféra. V jednotlivých třídách si mohli návštěvníci vyrobit nejrůznější vánoční ozdoby, nazdobit si perníčky, seznámit se s vánočními zvyky nebo se inspirovat při přípravě slavnostní vánoční tabule. Zpestřením také bylo, že každý mohl nahlédnout do tajů chemie, fyziky a přírodopisu v odborných učebnách, kde vyučující předváděli zajímavé pokusy. K vánoční atmosféře jistě také přispělo hudební vystoupení žáků. Na přípravě celé akce se podíleli nejen žáci a pedagogové, ale i milevské a okolní organizace, jako například Centrum mladé rodiny Milísek, Střední rybářská škola Vodňany, Nízkoprahový klub Fanouš, Darovna Milevsko, Dětský domov Zvíkovské Podhradí, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Městská knihovna Milevsko nebo taneční klub NRG crew. Na závěr každého potěšilo, že si mohl zakoupit některý z výrobků vytvořený žáky či si zajít na malé občerstvení do školní jídelny. Děkujeme všem zúčastněným a doufáme ve shledání příští rok.

Mgr. Markéta Radostová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Tradiční vánoční jarmark

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.