Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

   V říjnu již tradičně probíhal na naší škole  sběr kaštanů a žaludů. 3.10.2018  bylo vybráno 3 977 kg kaštanů a 2073 kg žaludů a 31.10.2018 3 102 kg kaštanů a rekordních 6 508 kg žaludů.

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.                                                                                                     Mgr. Dana Kotrbová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Sběr kaštanů a žaludů

  31. 10. si lidé v anglicky mluvících zemích připomínají svátek zesnulých Halloween. My jsme si ho s třeťáky také připomněli, seznámili jsme se se zvyky a tradicemi, které ho provázejí a také jsme ho porovnali s naším Svátkem zesnulých – Dušičkami. Strašidelné učení se prolínalo všemi předměty dnešního dne a některé děti se i převlékly do kostýmů čarodějů, upírů nebo třeba dýní.

Mgr. Marie Kortanová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Halloweenský den

  Ve středu 31. října žáci 4. A navštívili pobočku městské knihovny v Domě kultury. S paní lektorkou jsme si povídali o pověstech. Program se skládal z ukázky četby pověsti O Horymírovi, podle obrázků jsme určovali další pověsti a ve skupinách jsme vymýšleli otázky pro spolužáky. Potom následoval znalostní kvíz z pověstí. Kdo už pověsti někdy četl, uměl odpovědět na všechny otázky. Zábavnou formou jsme tak zopakovali řadu pověstí a seznámili jsme se s dalšími. Program byl prima a těšíme se na další návštěvu.

Dne 1.11.2018 od 16.00 se ve školní jídelně koná schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče s prezentací středních škol. Připomínáme, že schůzka je určena nejen pro rodiče žáků 8. a 9. tříd, ale i pro žáky. Pozváni jsou představitelé středních škol píseckého a táborského regionu. V úvodu budou podány základní informace o přijímacím řízení a přijímacích zkouškách, následovat budou prezentace škol. Závěr je vyhrazen dotazům a individuálním konzultacím.

Žákům byly předány Atlasy škol, další informace a přehledy škol naleznete na http://www.atlasskolstvi.cz/

Dne 17. 10. 2018 se žáci 9. tříd zúčastnili Burzy škol v Táboře, burza škol v Písku se koná 12. 11. 2018 v kulturním domě

Na našem webu školy (ZDE) byly zveřejněny nové informace k přijímacímu řízení na SŠ. Další informace naleznete na www.cermat.cz

 

Mgr. Michal Divíšek

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.