Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  V úterý 6.11. navštívila 4. C pobočku městské knihovny v Domě kultury. Paní knihovnice svým poutavým přístupem děti opět zaujala. Dnešním tématem byl výukový program ,,Rýmy - šprýmy aneb hrátky s poezií". Žáci se měli možnost seznámit s různými knihami poezie a pokusili se společně složit i vlastní báseň. Děkujeme a už se těšíme na vánoční setkání v prosinci.
                                                                                                                                                                        Žáci 4. C a Mgr. J.Povolná

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - 4.C v knihovně

  Každoročně se na naší škole v podzimním období vykupují kaštany a žaludy pro lesní zvířata. Dne 15. října jsme se vydali se třídou sbírat žaludy při vyučování. Nejprve jsme se rozdělili do dvojic, vzali jsme si psací potřeby, sešit, igelitové tašky a paní učitelka nám rozdala kbelíky. Seznámila nás s úkoly z českého jazyka a matematiky. Cestou k nejbližším dubům jsme pozorovali okolí a zapisovali vyjmenovaná a příbuzná slova kolem nás. Když jsme dorazili na místo, kromě sbírání žaludů jsme se věnovali i matematice. Na malé váze, kterou měla s sebou paní učitelka, jsme si postupně zvážili a zapisovali váhu jednoho žaludu, váhu prázdné nádoby a váhu nádoby plné žaludů. Všichni jsme pilně sbírali, vážili, zapisovali a počítali, abychom věděli, kolik kdo nasbíral. Soutěžili jsme o nejlepšího sběrače. Po návratu do školy jsme žaludy uskladnili. Další den jsme pak se zapsanými údaji ve škole při matematice pracovali. Převáděli jsme gramy na kilogramy, vypočítali jsme, kolik nasbíral každý žák, každá dvojice, celá třída dohromady, jeden žák průměrně a kolik si asi vyděláme peněz. Také jsme viděli, jak je velký jeden kilogram, kolik kilogramů se vejde do bramborového pytle a dokonce jsme vypočítali, kolik žaludů se vejde přibližně do jednoho kbelíku od jogurtu. Paní učitelka odměnila tři nejlepší sběrače. O celé akci jsme nakonec psali zprávu při hodině slohu.

   Den jsme si moc užili a byli jsme rádi, že pomůžeme lesním zvířatům. Vydělané peníze použijeme na školní výlet.

Kolektiv žáků 5. A

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Zážitkové učení v 5.A

   V pondělí 5. listopadu se konalo pro žáky 1. a 2. stupně školní kolo recitační soutěže. Do toho postoupili během října vítězové jednotlivých tříd. Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích, hodnotila tříčlenná komise. Tímto chci ještě jednou poděkovat kolegyním I. Petrové a L. Kosobudové při rozhodování... Jak to dopadlo, vidíte na fotografiích. Každopádně jsme si to odpoledne užili hezké chvilky poezie i prózy.
Děkuji všem zúčastněným a věřím, že i když nezískali diplom či postup do okresního kola, sladká odměna jim nezhořkla na jazyku a zkusí štěstí zase za rok. 
Mgr. I. Hronková
Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Recitační soutěž

  25. října žáci volitelného předmětu chemického semináře navštívili nejbližší chemický podnik v Jižních Čechách a to Silon v Plané nad Lužnicí. Zde se  seznámili, jak se zpracovávají plasty. Prohlédli si provoz firmy. Dozvěděli se o vyrobě netkaných textilií a  a dalších plastových izolantů, které se využívají  v automobilové výrobě, ale i pro výrobu hygienických potřeb. Odpoledne žáci  navštívili Muzeum  čokolády a marcipánu. Užili si moc příjemný den.

 Ing. Helena Pištěková

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Exkurze Silon

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.