Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  V květnu proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriády. Školního kola se zúčastnilo 21 žáků. Úspěšnými řešiteli se stali čtyři žáci: 1. místo Iveta Capůrková z 5. A (12 bodů ), 2. - 4. místo Jan Klicman z 5. B, Aneta Lhotová a Taťána Radostová z 5. A (shodně 10 bodů ). V okresním kole v Písku se pak nejlépe umístil Jan Klicman z 5. B, který dosáhl na krásné 2. místo. Gratulujeme.

 Mgr. Ivana Šťastná

  

  Zase je tu konec školního roku a my jsme se vypravili na školní výlet. Tentokrát jsme turistiku v přírodě spojili s poznáváním novodobé techniky.

  Vyrazili jsme od školy autobusem, který nás dovezl nejprve na Onen Svět. Také se vám ten název tak líbí? Vystoupili jsme na silnici, a potom už jsme jenom stoupali a šlapali do kopce přes louky. Protože nás toho dne ještě mnohé čekalo, zvolili jsme ostré tempo. Byli jsme proto všichni rádi, když se před námi najednou objevila rozhledna. Neodolali jsme a všichni jsme vystoupali po příkrých schodech až nahoru. Protože bylo krásné počasí, viděli jsme skutečně daleko. Dolů z kopce se šlo veseleji. Za chvilku jsme zase seděli v autobusu a pokračovali v cestě na Prahu. Čekala nás prohlídka pražského letiště.

  A to byl zážitek nejen pro kluky. Nejprve jsme museli všichni projít povinnou a přísnou vstupní kontrolou. A pak už jsme se jen vozili autobusem po letištní ploše. Nahlédli jsme do zázemí letiště. Viděli jsme úplně mrňavé letadýlko pro jednoho pilota, ale také obrovské dvoupatrové letadlo. Se zájmem jsme pozorovali starty a přílety letadel. I děvčata fotila, až se jim kouřilo od mobilů. Zajímavý byl i pohled do prostor pro hasiče.

  A protože výlet by nebyl výletem bez pořádných nákupů, po prohlídce letištní plochy jsme zašli do letištní prodejny se suvenýry a také do restaurace ve vstupní hale letiště. Někdo si koupil zmrzlinu, někdo sladkosti a někdo si dal i vydatný oběd. 

Ať žijí školní výlety. Žáci IV. A a V. A

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Třídy 4. A a 5. A na výletě

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.