Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Výmalby chodeb a WC, nové osvětlení v družinách, nově opravené podesty, bezpečnostní nátěry schodišť, a výměna zetlelých prvků venkovní učebny jsou již hotové. Pokračují práce na nátěrech radiátorů ve třídách II. stupně a v prostorách šaten. Připraveny na výměnu jsou rovněž prahy vstupních dveří tříd a kabinetů.

Doufáme, že vše bude postupovat podle plánu a škola přivítá žáky i učitele v novém školním roce řádně připravena.

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Polovina prázdnin je pryč a práce ve škole pokračují

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.