Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

1. Rekonstrukce osvětlení družin

2. Částečná výměna el. vypínačů a zásuvek v hlavní budově

3. Zednické a dokončovací práce na rekonstrukci osvětlení školní kuchyně

4. Práce na rekonstrukci ekologické venkovní učebny

5. Nátěry radiátorů - prostory šaten, třídy II. stupně, kuchyně

6. Nátěr nových vrat na pozemek školy

7. Nátěr oplocení pozemku školy

8. Obnova bezpečnostních nátěrů na rampách a schodištích

9. Výmalba všech WC a opravy výmalby chodeb a tříd

10. Dokončení výměny prahů v celé budově

11. Oprava podesty v pavilonech I. stupně

12. Opravy nábytku ve třídách a další drobné opravy (žaluzie, tabule, podlahy)

13. Oprava interaktivní tabule ve 4.třídě a projektoru na II.stupni

14. Úklid celého areálu a příprava na nový školní rok

 

 Většinu prací budou provádět provozní zaměstnanci školy. Práci na rekonstrukci el. osvětlení, výmalby chodeb a tříd budou provádět externí firmy.

Z prováděných prací budeme na www stránkách přinášet krátké reportáže.

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.