Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Ke konci školního roku proběhly na naší škole sportovní dny pro 1. a 2. stupeň. Žáci 1. stupně soutěžili v atletických disciplínách (běhu na 50 m, skoku z místa, hodu kriketovým míčkem, hodu plným míčem a skoku do dálky), za které byli oceněni diplomem a drobnou sladkostí. Dále se mohli pobavit při mimosoutěžních zábavných disciplínách na deseti stanovištích. Žáci 2. stupně soutěžili v týmových sportech (florbal, fotbal, vybíjená, pálkovaná). Oba dny se vydařily a žáci si je užili.  

 Mgr. Ivana Šťastná, Mgr. Alena Krejčová

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Sportovní dny 20.6. a 21.6.2018

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.