Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Po třech letech nás opět navštívili členové společnosti Zayferus s přehlídkou dravých ptáků různých velikostí, barev a dovedností.

Přivezli s sebou asi 30 různých druhů dravců. Byli to malí draví ptáci, například poštolky, ale i velcí dravci, sokoli, káňata, luňák, orli a supi, sovy, sova pálená, sýček obecný, výr velký …

Na školním hřišti 1. základní školy v Milevsku se nacházela dvě stanoviště. První stanoviště bylo zaměřeno na největší dravce, jako jsou orli, supi, sovy a káňata. Na druhém stanovišti se předvedli menší dravci, například sokoli, luňáci a poštolky.

Z vyprávění se žáci dozvěděli zajímavosti ze života dravců. Nejlepší část programu byly letové ukázky. Dravci při letu útočili na atrapy zvířat tažené navijákem, létali nám nad hlavami, někteří se naopak docela vzdálili.

Akce s dravci proběhla organizovaně, byla perfektně připravená a žáci si odnesli pěkný zážitek.

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Zayferus - ukázka dravců

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.