Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

V pátek 20. 4. 2018 se celá naše škola zapojila do akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko"
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Naši žáci, učitelé, vedení školy i páni školníci se s velkým úsilím pustili nejprve do úklidu blízkého okolí naší školy, harbali školní zahradu, zametali chodníky a poté se vypravili na místa v Milevsku, která potřebovala ulehčit od poházených odpadků. Všem patří veliký dík za aktivní účast v této akci. Poděkování za skvělou spolupráci patří také Službám města Milevska a paní Vratislavské z odboru životního prostředí. 

koordinátor EVVO  Mgr. Hana Prášková

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Den Země na naší škole

      Fotogalerie - Den Země na naší škole - 3.A a 3.B  

      Fotogalerie - Den Země na naší škole - 2.A a 2.B  

 

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.