Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Ve čtvrtek 4.11.2021 se uskutečnil ve spolupráci s Lesní správou Orlík nad Vltavou s.r.o. výkup kaštanů a žaludů. Děkujeme dětem i rodičům za to, že i za tak nepříznivého počasí donesli celkem 1267 kg kaštanů a 48 kg žaludů. 

Mgr. Hana Prášková 

      

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.