Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

V tomto roce bude obnovena činnost těchto zájmových kroužků, pokud budete mít zájem, rezervujte si tento čas!

 

 Pěvecký sbor – pondělí 6. - 7. vyučovací hodina ( 12,30 – 14,00) učebna HV

 Dramatický kroužek – středa 6. - 7. vyučovací hodina ( 12,30 – 14,00) učebna HV

  

Činnost bude zahájena v týdnu od 13. září, až budou známy veškeré informace ohledně zájmových kroužků.

 Přihlášky doručím do jednotlivých tříd. Těším se na příjemnou spolupráci a věřím, že naše práce bude letos nepřerušena.

 

Mgr. Miroslav Martínek, vedoucí kroužků

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.