Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Podle školského zákona § 183, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nebudou zasílat. Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn na hlavním vchodu školy a zde na webových stránkách - Rozhodnutí o přijetí

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.