Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Vážení rodiče,

přinášíme informace o testování žáků před přijímacími zkouškami.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách na střední školy je:

  • negativní test
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19. (Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete ZDE

 

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.

Základní škola umožní testování na onemocnění COVID-19 a vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

 (Je možno nahradit dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.)

 

Termíny testování na COVID-19 na 2. ZŠ J. A. Komenského v Milevsku:

 1. termín        28. 4. 2021       v     8.30

2. termín        28. 4. 2021       v     9.00

3. termín        30. 4. 2021       v     8.30

4. termín        30. 4. 2021       v     9.00

 Vstup do budovy školy zadním vchodem z parkoviště.

 

V případě, že bude mít uchazeč  pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test. V případě pozitivního PT-PCR testu se doklad o pozitivním výsledku testu přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.  

Pro uchazeče, kteří se řádně omluví do tří dnů řediteli školy z řádného termínu a ředitel omluvu uzná, se koná náhradní termín.

Mgr. Markéta Kotalíková

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.