Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Žáci 1.A,2.A,3.A,4.A a 5.A nastoupili do školy na prezenční výuku. Každá třída měla určený vchod, čas nástupu a testovací místnost. Vše proběhlo dle časového harmonogramu a bez problémů. Z celkového počtu 105 žáků, kteří měli nastoupit k prezenční výuce, bylo testováno 89 žáků. Nikdo neměl pozitivní test, a tak mohly paní učitelky přivítat žáky k prezenční výuce.

      

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.