Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády se žáci 1. stupně vrací k prezenční výuce v týdenních rotacích celých tříd. Žáci 2. stupně pokračují nadále v distanční výuce.

 

Hygienická pravidla

Žáci musejí mít po celou dobu nasazené roušky. Výuky se účastní celá třída společně, tzn. žáci nejsou půleni na skupiny. Dodržuje se časté mytí rukou, pravidelné větrání a dezinfekce třídy.

 

Výuka

12. – 16. 4. 2021 a každý další lichý týden

Prezenční výuka(výuka ve škole) pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

Distanční výuka (výuka z domova) pro třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B

19. – 23. 4. 2021 a každý další sudý týden

Prezenční výuka(výuka ve škole) pro třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B 

Distanční výuka (výuka z domova) pro třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

 

 

Umístění tříd

příchod

vchod

oběd

odchod

1.A (1.B) 

Pavilon 01 v 1.B

7:30 hod.

Vchod  1.stupně

11:25 hod + ŠD

 Vchod 1.stupně

2.A (2.B)

Pavilon 01 v 2.A

8:00 hod.

Vchod  1.stupně

11:45 hod. + ŠD

 Vchod 1.stupně

3.A (3.B)

Pavilon 02 v 3.B

7:30 hod.

Tělocvična

12:05 hod. + ŠD

 Vchod 1.stupně

4.A (4.B)

Pavilon 02 v 5.B

8:00 hod.

Tělocvična

12:25 hod. + ŠD

 Vchod 1.stupně

5.A (5.B)

Pavilon 03 6.B

7:30 hod.

Hlavní vchod školy

12:45 hod.

Hlavní vchod školy

 

Školní družina

Školní družina bude v běžném provozu od 6:15 hod. do 16:30 hod.

Ranní školní družina – žáci přichází a odchází vchodem 1. stupně.

Družina bude probíhat ve třídach, ve kterých bude výuka.

 

Školní jídelna

Prezenční výuka

Žáci, kteří se účastní školního stravování, mají obědy automaticky přihlášeny, pokud nemáte zájem o oběd, odhlaste si ho individuálně.

 

Distanční výuka

Stravování bude žákům na distanční výuce umožněno vždy od 12,00 do 12,30 hodin - výdej do jídlonosičů z rampy.

Žákům, kteří v současné době navštěvují ŠJ při distanční výuce, budou od pondělí obědy automaticky přihlášeny.

Žáci, kteří se během distanční výuky ve ŠJ nestravovali a mají zájem oběd odebírat od 12. dubna, si přihlášení obědů zajistí sami.

 

Dokumenty k organizaci

Testování - diagram

Informace o testování pro žáky

Informace o testování pro rodiče

Další informace a instruktážní videa

Mimořádné opatření MZ - ochranné prostředky dýchacích cest

Mimořádné opatření MZ - testování žáků ve školách

Mimořádné opatření MZ - opatření ve školách k 1. fázi rozvolnění

 

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.