Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

 
Ani nám to nepřijde, ale 1.pololetí školního roku je pryč a začínají prázdniny.
Vím, že pro Vás všechny je současná situace velice obtížná a pevně doufám, že nadcházející dny budou opravdu časem alespoň malého odpočinku od každodenního stereotypu plnění školních povinností. 
Pevně jsem věřil ve zlepšení situace a v návrat alespoň devátých ročníků. Nyní je však jasné, že i po jarních prázdninách budeme pokračovat v distanční výuce. Na zlepšení si musíme ještě počkat. Nezbývá než vytrvat.
Přeji všem žákům, rodičům a pedagogům pěkné prázdniny.
  
 

Nabídka služeb školy o jarních prázdninách

  1. Pro žáky povoleného prezenčního vyučování (tj. 1. a 2.třídy) je činnost školní družiny nepřerušena. (Vnímáme to jako pomoc Vám rodičům, kteří musí v této nelehké době  a ještě v období jarních prázdnin do zaměstnání.)
  2. Provoz školní kuchyně je rovněž nepřerušen pro odběr stravy tzv. cizích strávníků. Děkujeme, že dodržujete veškerá hygienická opatření. Máme radost, že Vám dovedeme pomáhat.(Již je přihlášeno 70 strávníků.)
 
Poděkování patří kolektivu pracovníků školní kuchyně a školní družiny.
 
Mgr. Michal Divíšek

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.